Nuohouspalvelut Maaningan alueella vuosien kokemuksella

Palvelut

Nuohous

Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Rakennusten savuhormit ja tulisijat on nuohottava säännöllisesti, jotta tulisijoihin ja savuhormeihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa paremmin ja puhtaammin.

Huolehdimme paloturvallisuudesta puhdistamalla ja tarkastamalla tulisijat ja savuhormit. Asiantuntemuksemme perustuu hyvään ammattitaitoon, kokemukseen ja koulutukseen. Pelastustoimilain mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuus on huolehtia, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.

Vakituisessa asumiskäytössä olevat kiinteistöt tulee nuohota kerran vuodessa. Kesäasunnoissa nuohousväli on kolme vuotta.

Hormisaneeraukset

Liukuvalumassaus ilmapallotekniikalla:

Massakorjaus on uudelleenmuuraukseen verrattuna nopea ja edullinen toimenpide. Nuohouksesta huolimatta savuhormien sisäpinnat rapautuvat käytön ja korroosion myötä. Massakorjauksella hormissa olevat rapautumat ja kolot täyttyvät ja hormista tulee sileäpintainen. Paloturvallisuuden lisäksi massaus parantaa uunin vetoa ja helpottaa huomattavasti myös puhdistettavuutta.

Etuna massauksella verrattuna putkitukseen on,että massaus ei pienennä juurikaan hormin tilavuutta ja soveltuu tämän takia kaikille puulla lämpeäville tulisijoille.

Hormin putkitus

Osassa kohteista järkevin tapa korjata hormi on putkitus. Yleisimpiä putkitettavia hormeja ovat öljykattilan ja kiukaan hormit.

Piippu saadaan turvalliseksi ja toimivaksi asentamalla siihen haponkestävä teräsputki. Putken ansiosta kosteuden vaikutukset ja lämpötilanvaihtelut estyvät piipussa, paloturvallisuus paranee sekä hormin käyttöikä pitenee.

Putken etuja savupiipun korjauksesta:

  • pitkä käyttöikä
  • nopea asennus
  • edullisuus

Tulisija- ja hormitarkastukset

Tulisijojen- ja savuhormien sekä niiden yhteensopivuuden tarkastamisessa noudatetaan Nuohousalan Keskusliiton vahvistamaa tulisija- ja hormitarkastusmallia.

Yrityksellämme on suoritettuna Nuohoualan keskusliiton Paloturvamestari koulutus eli Hormi ja tulisijatarkastajan Pätevyys.

Hormikartoitukset

Palveluihimme kuuluu tehdä myös hormikartoituksia. Kartoituksessa selvitetään tulisija ja ilmahormien reitti asunnoista ja yleisistä tiloista piipun päähän.samalla selvitetään ongelmakohtia ja kartoitetaan korjaustarvetta. Kartoituksesta tehdään raportti, joka sisältää hormikartat, selvitykset ja kuvat. Käytössämme on myös kuvauskopteri, jolla saamme kuvattua talon piiput ylhäältä ja tehtyä hormikartat yhdistettynä näihin kuviin.